DAROVACIA ZMLUVA NA MIERU – DOM, BYT, POZEMOK + NÁVRH NA VKLAD ZADARMO

Popis

CENA: 79€ (do 5 pracovných dní):
( expres dodanie do 24 hod +39 € )

DAROVACIA ZMLUVA NA MIERU – DOM, BYT, POZEMOK + NÁVRH NA VKLAD ZADARMO

V prípade záujmu nás kontaktujte buď kontaktným formulárom, e-mailom, alebo telefonicky. Následne Vás bude kontaktovať jedna z našich zamestnankýň, s podrobnými informáciami ohľadom vypracovania zmluvy a potrebných údajov. Podľa Vašej objednávky Vám do 5 pracovných dní, alebo 24 hodín bude vytvorená zmluva na mieru + návrh na vklad + zaslané inštrukcie a postup potrebný k prevedeniu nehnuteľnosti na katastri nehnuteľností.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všeobecné ustanovenia o darovacej zmluve

§ 628

(1) Darovacou zmluvou darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a ten dar alebo sľub prijíma.
(2) Darovacia zmluva musí byť písomná, ak je predmetom daru nehnuteľnosť, a pri hnuteľnej veci, ak nedôjde k odovzdaniu a prevzatiu veci pri darovaní.
(3) Neplatná je darovacia zmluva, podľa ktorej sa má plniť až po darcovej smrti.

 

§ 629
Darca je povinný pri ponuke daru upozorniť na vady, o ktorých vie. Ak má vec vady, na ktoré darca neupozornil, je obdarovaný oprávnený vec vrátiť.

 

§ 630
Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.