Vypracovanie ZMLÚV - Najlacnejšie v SR

Možné problémy spôsobené neprofesionálnym spísaním zmluvy

 • oprava zmlúv prerušených katastrom je prácnejšia, časovo náročnejšia a preto je aj sprostredkovanie opravy takejto zmluvy u nás drahšie ako samotné jej vyhotovenie
 • strata vynaložených finančných prostriedkov
 • strata času (neskoré čerpanie prostriedkov z hypotekárneho úveru, predĺženie lehoty na čerpanie finančných zdrojov, predĺženie procesu predaja nehnuteľnosti o niekoľko mesiacov, predĺženie procesu získania nehnuteľnosti)
 • možná strata záujemcu o nehnuteľnosť/ možná strata vybranej nehnuteľnosti na základe neschopnosti prepracovať sa cez byrokratický proces
 • prerušenie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností
 • v prípade neodstránenia nedostatkov, pozastavenie celého konania, následné sankcie vyplývajúce z Kúpnej a inej zmluvy (vrátenie kúpnej ceny, zmluvná pokuta za škody vzniknuté zmluvným stranám, stratený čas ai.)

Ak si vyberiete sprostredkovanie zmluvy u nás, získate:

 • expresné a profesionálne spracovanie zmluvnej agendy
 • skrátenie priebehu procesu predaja / kúpy nehnuteľnosti
 • prevedenie celým byrokratickým procesom spojeným s katastrálnym konaním
 • šetrenie času, finančných prostriedkov a nervov
 • rýchla, promptná a cielená komunikácia