Vypracovanie ZMLÚV - Najlacnejšie v SR

Spoločnosť Slovak Real Agency vznikla v roku 2011 ako spoločnosť sprostredkujúca služby zákazníkom a administratívne služby. Postupne sme sa od roku 2015 začali špecializovať na sprostredkovanie zmluvnej agendy súvisiacej s prevodom nehnuteľností. Spoločnosť Slovak Real Agency , s.r.o nie je spoločnosť poskytujúca právne poradenstvo a nenahrádza profesionálne služby advokátov, právnikov a notárov.

Za najnižšie ceny na Slovensku vieme poskytnúť profesionálny klientsky servis, sprostredkovanie vypracovania zmluvnej agendy za expresne krátky čas, proklientsku a priateľskú komunikáciu.

V prípade urgentných požiadaviek vieme sprostredkovať zmluvnú agendu do 24 hodín.

Zmluvy, ktoré vieme sprostredkovať:

 • oprava zmlúv prerušených katastrom
 • pomoc s legalizáciou stavby
 • kúpna zmluva na nehnuteľnosť / dom, byt, pozemok /
 • nájomná zmluva
 • darovacia zmluva
 • zámenná zmluva
 • zmluva o budúcej kúpnej zmluve
 • zmluva o prenájme pozemku na poľnohospodárske účely
 • zmluva o vysporiadaní podielového spoluvlastníctva
 • návrh na zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva
 • návrh na vklad vlastníckych práv
 • návrh na výmaz vecného bremena
 • návrh na zápis poznámky
 • žiadosť o zápis rozdelenia pozemku
 • žiadosť o opravu chyby v katastrálnom operáte
 • žiadosť o urýchlené konanie
 • odstúpenie od kúpnej zmluvy dohodou
 • zrušenie kúpnej zmluvy
 • dohoda o vysporiadaní BSM
 • žiadosť o odňatie poľnohospodárskej pôdy
 • ohlásenie drobnej stavby
 • žiadosť o stavebné povolenie, o dodatočné stavebné povolenie
 • žiadosť o povolenie odstránenia stavby
 • a iné podľa dohody