O nás

Sme realitná kancelária, ktorá sa zameriava na právny servis spojený s prevodom nehnuteľností, ich kúpou, predaja a nájmu. Do 24 hodín od obdržania podkladov Vám vieme vyhotoviť za NAJLEPŠIE ceny nasledovné zmluvy:

 • kúpna zmluva na nehnuteľnosť / dom, byt, pozemok/
 • nájomná zmluva,
 • darovacia zmluva,
 • zámenná zmluva,
 • zmluva o budúcej kúpnej zmluve
 • zmluva o prenájme pozemku na poľnohospodárske účely,
 • zmluva o vysporiadaní podielového spoluvlastníctva,
 • návrh na zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva,
 • návrh na vklad vlastníckych práv,
 • návrh na výmaz vecného bremena,
 • návrh na zápis poznámky,
 • žiadosť o zápis rozdelenia pozemku,
 • žiadosť o opravu chyby v katastrálnom operáte,
 • žiadosť o urýchlené konanie
 • odstúpenie od kúpnej zmluvy dohodou
 •  zrušenie kúpnej zmluvy
 • dohoda o vysporiadaní BSM
 • žiadosť o odňatie poľnohospodárskej pôdy
 • ohlásenie drobnej stavby
 • žiadosť o stavebné povolenie, o dodatočné stavebné povolenie
 • žiadosť o povolenie odstránenia stavby
 •  a iné podľa dohody,

 

 

Poradenstvo v oblasti daní z nehnuteľností, stavebného konania.

Výkup nehnuteľností