Cenník administratívnych úkonov

Všetky zmluvy vyhotovujeme do  24 hodín od obdržania potrebných dokladov za nasledovné ceny:

 • kúpna zmluva na dom a pozemok  /jednoduchá- bez vinkulácie, kvitancie a záložného práva/ (spolu aj s návrhom na vklad) 199 €
 • kúpna zmluva na dom s kvitanciou , vinkuláciou alebo záložným právom (spolu aj s návrhom na vklad)  249 €
 • kúpna zmluva na byt  (spolu aj s návrhom na vklad) 249 €
 • kúpna zmluva na byt s kvitanciou , vinkuláciou alebo záložným právom (spolu aj s návrhom na vklad)  299 €
 • nájomná zmluva na nehnuteľnosť / byt, dom/ 99 €
 • zmluva o budúcej kúpnej zmluve 99 €
 • zámenná zmluva 149 €
 • zmluva o prenájme pozemku na poľnohospodárske účely 99 €
 • zmluva o vysporiadaní podielového spoluvlastníctva 149 €
 • návrh na zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva 149 €
 • návrh na vklad vlastníckych práv 49 €
 • návrh na výmaz vecného bremena 99 €
 • návrh na zápis poznámky 99 €
 • žiadosť o zápis rozdelenia pozemku 99€
 • žiadosť o opravu chyby v katastrálnom operáte 49 €
 • žiadosť o urýchlené konanie 49 €
 • odstúpenie od kúpnej zmluvy dohodou 149 €
 •  zrušenie kúpnej zmluvy 199 €
 • dohoda o vysporiadaní BSM 149 €
 • žiadosť o odňatie poľnohospodárskej pôdy 99 €
 • ohlásenie drobnej stavby 49 €
 • žiadosť o stavebné povolenie, o dodatočné stavebné povolenie 49 €
 • žiadosť o povolenie odstránenia stavby 49 €
 •  a iné podľa dohody,
 •  právny servis podľa dohody s advokátom

EXPRESNÉ vyhotovenie zmluvy do 3 hodín od obdržania podkladov plus 99-199 €

V prípade dlhodobej spolupráce možnosť dohody.